همانطور که از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان شخصیتی ارزنده در جمهوری اسلامی یاد می‌شود، مردم افغانستان نیز برای این شخصیت احترام زیادی قائل هستند.