به گزارش صدای ایران ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های شمال کشور در برنامه ششم را ممنوع کردند. نمایندگان مجلس...