به گزارش تراز ،علیرضا حقیقی نیم فصل است فوتبال بازی نمی کند و این روزها هم هیچ خبری درباره آینده تیمش مخابره نشده است. حقیقی اخیرا سفرهایی به...