عادل فردوسی پور ، مزدک میرزایی و کارشناسان زیادی در سال های متمادی در عرصه فوتبال فعالیت داشتند و دارند خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : ...